Słupek, Edyta, Patrycja Makoś, i Marian Kamiński. 2018. „Metodyka Oznaczania Sumarycznej zawartości inhibitorów Fermentacji Ciemnej Oraz monocukrów W Brzeczkach Fermentacyjnych Techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD”. Camera Separatoria 10 (2):52-63. https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2044.