Ziobrowski, Piotr, Marcin Chutkowski, Lidia Zapała, i Wojciech Zapała. 2018. „Analiza Retencji Wybranych Testowych związków Chemicznych W Kolumnie wypełnionej żelem Krzemionkowym Modyfikowanym Grupami Aminowymi”. Camera Separatoria 10 (2):43-51. https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2043.