SŁUPEK, E.; MAKOŚ, P.; KAMIŃSKI, M. Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD. Camera Separatoria, [S. l.], v. 10, n. 2, p. 52–63, 2018. Disponível em: https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2044. Acesso em: 24 mar. 2023.