Słupek, E., Makoś, P., & Kamiński, M. (2018). Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD. Camera Separatoria, 10(2), 52–63. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2044