Ziobrowski, P., Chutkowski, M., Zapała, L., & Zapała, W. (2018). Analiza retencji wybranych testowych związków chemicznych w kolumnie wypełnionej żelem krzemionkowym modyfikowanym grupami aminowymi. Camera Separatoria, 10(2), 43–51. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2043