Plata-Gryl, M., Momotko, M., & Boczkaj, G. (2018). Badanie właściwości adsorpcyjnych asfaltenów z wykorzystaniem techniki odwróconej chromatografii gazowej. Camera Separatoria, 10(1), 29–36. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2042