Piszcz, P., Jagiełło, P., & Głód, B. (2018). Możliwość zastosowania błękitu metylenowego jako sensora do oznaczania całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w odniesieniu do rodników hydroksylowych. Camera Separatoria, 10(1), 17–28. Pobrano z https://czasopisma.uph.edu.pl/cameraseparatoria/article/view/2041