(1)
Słupek, E.; Makoś, P.; Kamiński, M. Metodyka Oznaczania Sumarycznej zawartości inhibitorów Fermentacji Ciemnej Oraz monocukrów W Brzeczkach Fermentacyjnych Techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD. CamSep 2018, 10, 52-63.