(1)
Ziobrowski, P.; Chutkowski, M.; Zapała, L.; Zapała, W. Analiza Retencji Wybranych Testowych związków Chemicznych W Kolumnie wypełnionej żelem Krzemionkowym Modyfikowanym Grupami Aminowymi. CamSep 2018, 10, 43-51.