[1]
Słupek, E., Makoś, P. i Kamiński, M. 2018. Metodyka oznaczania sumarycznej zawartości inhibitorów fermentacji ciemnej oraz monocukrów w brzeczkach fermentacyjnych techniką HPLC-RID-UV-VIS/DAD. Camera Separatoria. 10, 2 (grudz. 2018), 52–63.